dinsdag 22 mei 2018

EXH: Portaels, Vilvoordenaar en wereldburger (Tuchthuis, Vilvoorde)

Portaels, Vilvoordenaar en wereldburger
Tuchthuis (Rondeweg 4, Vilvoorde)

19 mei - 1 juli 2018

In navolging van de documentaire tentoonstelling Portaels en de roep van de Oriënt (1841-1847), georganiseerd in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in 2015, en vooruitlopend op de monografische tentoonstelling Portaels, een modern schilder verankerd in tradities, die zal plaatsvinden in het Musée des Beaux-Arts van Charleroi in 2019, wil de stad Vilvoorde de 200ste verjaardag van de geboorte van de kunstenaar te baat nemen om de kwaliteit, het belang en de actualiteitswaarde van Portaels’ oeuvre te onderstrepen. Dat doet ze met de expositie Portaels, Vilvoordenaar en wereldburger, die van 19 mei tot 1 juli plaatsvindt in het Tuchthuis.


De tentoonstelling focust enerzijds op de Vilvoordse roots van Jean Portaels (1818-1895), maar gaat anderzijds ook uitvoerig in op de kosmopolitische levensstijl die de schilder later ontwikkelde. In de jaren 1840 ontpopte Portaels zich tot een veelreiziger die met grote nieuwsgierigheid Europa en het Middellandse Zeebekken afreisde en door die reisimpressies een intrigerende beeldtaal ontwikkelde. De beelden van Portaels getuigen van een persoonlijke, open kijk op de wereld die hem omringde. In zijn werk komen er heel wat taferelen voor van Italiaanse of oosterse personages in weelderige settings. Maar ook thema’s zoals armoede, mensenhandel en migratie worden niet uit de weg gegaan.


Meer informatie op bovenstaand programma, of op de stadswebsite. Zie ook de teasers voor de tentoonstelling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten