woensdag 8 februari 2017

Van Gogh Museum onderzoeksbeurs

Ben je in de afgelopen drie jaar afgestudeerd op het gebied van 19de-eeuwse, West-Europese kunstgeschiedenis? Dan kom je in aanmerking voor de Van Gogh Museum Onderzoeksbeurs van € 5.000.

Het Van Gogh Museum stelt met de Van Gogh Museum Onderzoeksbeurs recent afgestudeerde kunsthistorici in staat onderzoek te doen naar een onderwerp dat gerelateerd is aan het collectiegebied van het museum, ten behoeve van een publicatie.
De beurs bedraagt € 5.000 en kun je gebruiken voor het bewerken van een afstudeerscriptie of ander lopend onderzoek tot een publicatie, bijvoorbeeld een artikel of essay.

Ben je een getalenteerde onderzoeker en ben je niet langer dan drie jaar afgestudeerd? Dan kun je solliciteren. Schrijf een onderzoeksvoorstel van maximaal 1.500 woorden. Stuur dat samen met een curriculum vitae inclusief publicatielijst, een exemplaar van je afstudeerscriptie en een referentiebrief naar blok@vangoghmuseum.nl.

Je onderzoeksvoorstel moet gaan over een onderwerp uit de West-Europese kunstgeschiedenis uit de periode 1830-1914.

De deadline voor aanmelding is 1 april 2017. Een selectiecommissie beoordeelt het voorstel op geschiktheid. De onderzoeksbeurs gaat in op 1 juni 2017. Vóór 1 oktober 2017 laat je het resultaat aan het Van Gogh Museum weten.

Meer info hier: https://www.vangoghmuseum.nl/nl/kennis-en-onderzoek/van-gogh-museum-academy/onderzoeksbeurs

Geen opmerkingen:

Een reactie posten