dinsdag 17 november 2015

Vacature Doctor-assistent

Doctor Assistent (100%) voor het project (Re)Setting the Agenda of History and Theory for (Interior)Architecture and Urbanism

(Ref. AAP-2015-299)

Tewerkstelling : Voltijds
Duur : Bepaalde duur
Plaats : Brussel/Gent
Solliciteren tot en met : 31/12/2015

De Groep Wetenschap & Technologie, Departement Architectuur, Onderzoekseenheid Architectuur en Maatschappij van de KU Leuven zoekt enthousiaste, creatieve en communicatievaardige Post-Doc onderzoeker (100%) voor het 2-jarige project '(Re)Setting the Agenda of History and Theory for (Interior)Architecture and Urbanism' .

Doctor Assistent (100%) voor het project (Re)Setting the Agenda of History and Theory for (Interior)Architecture and Urbanism

Het onderzoeksproject wordt omkaderd door de Onderzoekseenheid Architectuur en Maatschappij (hoofd: Prof. dr. Rajesh Heynickx).

Het Departement Architectuur is verantwoordelijk voor het onderzoek rond architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening dat verricht wordt in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (campus Leuven) en in de Faculteit Architectuur (campus Brussel en Gent). Het departement fungeert als internationaal expertisecentrum in deze domeinen en telt een zestigtal internationale doctorandi. URL: www.architectuur.kuleuven.be


De Faculteit Architectuur groepeert de academische architectuuropleidingen (interieurarchitectuur, architectuur, Architecture, stedenbouw en ruimtelijke planning) van de campussen Sint-Lucas Brussel/Gent. De faculteit is verantwoordelijk voor de onderwijsgebonden materies. URL:www.arch.kuleuven.be 

Functie

Als post-doc assistent voer je het project '(Re)Setting the Agenda of History and Theory for (Interior)Architecture and Urbanism' uit dat moet leiden tot een seminar/conferentie waar een wetenschappelijke discussie wordt gevoerd met internationale participanten rond het thema. Deze conferentie resulteert in een themanummer van een IT-journal of een boekpublicatie bij een internationale uitgever. Deze output moet de basis vormen voor verschillende toekomstige projectaanvragen. 
Over het project: '(Re)Setting the Agenda of History and Theory for (Interior)Architecture and Urbanism'. In de laatste twee decennia hebben de meeste departementen architectuur in Europa het aandeel 'History & Theory' (H&T) continu uitgebouwd. Veel energie werd geïnvesteerd in het uitwerken van instrumenten (readers, heruitgaves), contactmomenten (doctoral programmes en conferences) en platforms (boekenreeksen, tentoonstellingen en tijdschriften). Daarnaast was er een levendige dialoog met innovatieve tendensen in het veld van de architectuur (zoals Research by Design) en andere disciplines (culturele studies, mediawetenschap, ...). Door deze continue methodologische en thematische expansie kwam er wel een consolidatie, maar is ook de focus zoekgeraakt. Er ligt daardoor een uitdaging in het herdenken van de rol en inhoud van H&T op een Europees niveau. Dit zal gebeuren door vanuit de onderzoekseenheid Architectuur en Maatschappij een reeks deelthemata (architectuur en intellectuele geschiedenis, theorie van het interieur, stedelijkheid, ...) te ontwikkelen. 
Je ondersteunt het hoofd van de onderzoekseenheid Architectuur en Maatschappij. 
Je ondersteunt het onderwijs in de doctoraatsopleidingen Architectuur.

Profiel


  • Je beschikt over een doctoraat met een affiniteit met (kunst)historiografie en/of theorievorming in de (Interieur)Architectuur/Stedenbouw.
  • Je hebt een duidelijke interesse en expertise in het onderwerp op basis van je opleiding, werk- of onderzoekservaring.
  • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team te werken;
  • Je communiceert vloeiend in het Engels en hebt excellente communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, bij voorkeur ook in het Nederlands.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse (100%) tewerkstelling voor 2 jaar als dr. assistent in een creatieve werkomgeving, een dynamisch team en met uitdagende opdrachten.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Rajesh Heynickx, hoofd Onderzoekseenheid Architectuur en Maatschappij, tel.: +32 2 242 00 00, mail:rajesh.heynickx@kuleuven.be of prof. dr. ir. Yves Schoonjans, vicedepartementsvoorzitter Departement Architectuur , tel.: +32 9 225 10 00, mail: yves.schoonjans@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/12/2015 via onze 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten