vrijdag 13 december 2013

Museum en universiteit - samen de 19e eeuw opzoeken? - 31 januari 2014

Wanneer: 31 januari 2014

Waar: RKD, Den Haag

Op 31 januari 2014, vanaf 13u, organiseren ESNA en de werkgroep XIX, in samenwerking met het RKD, een studiedag Museum en universiteit - samen de 19e eeuw opzoeken?, waarin enerzijds de uiteenlopende museale en academische omgang met de beeldende kunst van de negentiende eeuw aan de orde wordt gesteld en anderzijds gepoogd wordt om toekomstige samenwerking tussen beide spelers te bevorderen. 

In 1999 organiseerde The Clark Institute het congres The Two Art Histories: The Museum and the University. Tijdens dit symposium en in de daaruit voortvloeiende publicatie van Charles Haxthausen (2002) werden de vaak gespannen verhoudingen onderzocht tussen de twee voornaamste exponenten van de kunsthistorische discipline: het museum en de universiteit. Daarbij werd duidelijk dat – enigszins gechargeerd – in het museale veld de mening leefde dat men de kunstgeschiedenis aan de universiteit alleen nog maar vanuit een theoretisch oogpunt benaderde, zonder aandacht voor de esthetische aspecten van het object, terwijl academici juist meenden dat musea langzaam maar zeker afgleden naar het niveau van een loutere entertainmentindustrie en alleen maar geïnteresseerd waren in omzet en publiek, zonder zich te bekommeren om innovatief onderzoek. Opmerkelijk is dat de vragen die toen actueel waren, nu – bijna 15 jaar later – nog steeds relevant zijn, zoals onder meer blijkt uit het onlangs verschenen KNAW-rapport (Verschilzicht. Beweging in het kunsthistorisch onderzoek in Nederland): hoe resulteren de uiteenlopende agenda’s en onderzoekstradities van musea en universiteiten in verschillende benaderingen van hetzelfde onderzoeksveld? En in hoeverre beïnvloeden institutionele factoren – met als allerbelangrijkste, de zoektocht naar geld en publiek aan de ene zijde en de nood aan innovatieve (of als innovatief gepercipieerde) onderzoeksoutput aan de andere – de verhalen die verteld worden in een tentoonstelling of in een academische publicatie? 

Op 31 januari belichten Chris Stolwijk, directeur van het RKD, vanuit zijn museale, en Werner Adriaenssens, professor aan de Vrije Universiteit Brussel, vanuit zijn universitaire achtergrond, de verschillen tussen beide benaderingen, maar onderstrepen ook de mogelijkheden van verdere samenwerking . Daarna presenteren een aantal collega’s in vijf minuten hun onderzoek(sidee), tentoonstelling(sconcept) of project. Deze presentaties hebben als doelstelling om collega’s te laten meedenken en feedback te krijgen, in het bijzonder met het oog op een potentieel nauwere samenwerking tussen museum en universiteit rond het voorgestelde project. 

Programma
13.00 Inloop
13.30 Welkom
13.40 Chris Stolwijk
14.00 Werner Adriaensens
14.20 Discussie
14.30 Koffie en thee
14.40 Marjan Sterckx, Revivalism: hoe voorbij gaan aan een ‘zoek-de-10-verschillen’-spel?
15.10 Jenny Reynaerts, De ontdekking van Vermeer/Discovering Vermeer
15.40 koffie en thee 
16.00 Fleur Roos Rosa de Carvalho, Van object naar theorie: onderzoek naar de fin-de-siècle prentencollectie van het Van Gogh Museum
16.30 Gilles Weijns, Keltische vrouwen in de beeldende kunsten in de lange negentiende eeuw: een zoektocht naar nationale identiteit en vrouwenrechten
17.00 Sandra Kisters, Zelfportretten [werktitel], tentoonstelling te houden in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem in samenwerking met de Universiteit Utrecht najaar 2015
17.30 Borrel 

Locatie
RKD Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag

Deelname
Deelname aan het symposium: €10,- (student: €7.5,-). Voor de studiemiddag geldt een maximum van 35 deelnemers.

Online aanmeldformulier (aanmelden kan tot 24 januari): http://website.rkd.nl/archief/nieuwsarchief/2012/bijlagen-nieuwsarchief-2012/Aanmeldingsformulier  
Let op: een inschrijving is pas definitief na ontvangst van het deelnamebedrag op IBAN NL69INGB0000507640 ten name van: RKD, Den Haag met vermelding van naam deelnemer en naam symposium.

Voor vragen over uw inschrijving en voor bewijs van betaling van uw inschrijving:
E: activiteiten@rkd.nl

Meer Informatie
www.esnaonline.wordpress.com
www.werkgroep-xix.blogspot.be
esnaonline@hotmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten