vrijdag 13 september 2013

Keerpunt 1813: Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw 2013 - 13 december 2013


Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw 2013

Keerpunt 1813

 13 december 2013

Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal

Singel 425, 1012 WP Amsterdam


Op 30 november 2013 is het tweehonderd jaar geleden dat de Prins van Oranje na een ballingschap van ruim achttien jaar op het strand van Scheveningen landde. In de woelige jaren 1813-1815 werd vervolgens het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I gevestigd. Het jaar 1813 wordt vaak gezien als het begin van de moderne politieke geschiedenis en het startsein van de democratische ontwikkeling van Nederland. Recentelijk hebben historici juist ook gewezen op de continuïteiten met de Bataafse Revolutie en de Napoleontische tijd. De centrale vraag van dit congres is dan ook: welke betekenis heeft '1813' gehad voor de ontwikkeling van de Nederlandse natie? Vormen de jaren 1813-1815 een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis, politiek en cultureel, of bestendigden zij al langer geldende ideeën en verhoudingen?

Kosten voor de dag: € 25 (studenten en promovendi € 15) inclusief lunch, ter plekke te betalen. Opgeven s.v.p. vóór 6 december 2013 bij de secretaris van de werkgroep
Boudien de Vries:
b.m.a.devries@uva.nl

Programma

10.00-10.30 Inloop, registratie en koffie


10.30- 10.45 Opening door de dagvoorzitter, Dr Janneke Weijermars (RU)
Prof. dr Wessel Krul (voorzitter van de werkgroep) Korte inleiding op het congresthema 

10.45 -11.10 Dr Lotte Jensen (RU) en Bart Verheijen (RU)
1813 en de terugkeer van Oranje

11.10- 11.35 Dr Matthijs Lok (UvA)
1813: de fabricatie van een nieuw begin

11.35-11.55 Discussie

11.55-12.15 Koffie

12.15-12.45 Dr Edwin van Meerkerk (RU)
Gijsbert Karel van Hogendorp en de liberale Grondwet van 1813

12.45-13.30 Lunch

13.30-14.00 Dr Wilfried Uitterhoeve
De kleuringen van oranje

14.00-14.30 Vertoning van de documentaire Help, de Kozakken komen! van Kim Taminiau, met een inleiding van Johan Zielstra.

14.30-15.00 Dr Eveline Koolhaas-Grosfeld
De Tentoonstellingen van Levende Meesters van 1813 en 1814

15.00-15.30 thee

15.30-16.00 Germa Greving (RUG)
Nader tot het Verleden?! Over het eerste eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1913

16.00-16.30 Prof. dr Henk te Velde (UL)
1813: tussenbalans

16.30-17.00 discussie, geleid door de dagvoorzitter
Sluiting door de voorzitter van de werkgroep

17.00: borrel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten