vrijdag 4 januari 2013

Ronald de Leeuw onderzoeksbeurs

Ter gelegenheid van het afscheid van Prof. drs. Ronald de Leeuw als algemeen directeur van het Rijksmuseum en ter herinnering aan zijn verdiensten als directeur van het Van Gogh Museum (1986-1996) en aan zijn promotionele activiteiten voor het onderzoek naar de 19de-eeuwse, West-Europese kunstgeschiedenis, biedt het Van Gogh Museum vanaf 2009 jaarlijks aan een getalenteerde onderzoeker (m/v) de mogelijkheid onderzoek te doen naar een onderwerp uit het verzamelgebied van het museum. De Ronald de Leeuw Onderzoeksbeurs heeft een waarde van € 5.000.

De onderzoeker (m/v) wordt met deze beurs in de gelegenheid gesteld een afstudeerscriptie over een onderwerp uit de West-Europese kunstgeschiedenis uit de periode 1830-1914 te bewerken tot een publicatie, een voorstel te schrijven voor een promotieonderzoek of een onderzoeksreis te doen.

Getalenteerde onderzoekers kunnen solliciteren, bij voorkeur na voordracht door hun docent(en) en op voorwaarde dat ze niet langer dan drie jaar zijn afgestudeerd.
Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 1 maart 2013 te worden gericht aan:
Van Gogh Museum
t.a.v. Frédérique Haanen
Postbus 75366
1070 AJ Amsterdam
Een selectiecommissie beoordeelt het (onderzoeks)voorstel op geschiktheid. De onderzoeksbeurs gaat in op 1 mei 2013. Het resultaat dient vóór 1 oktober 2013 aan het Van Gogh Museum kenbaar te worden gemaakt.
De sollicitatie gaat vergezeld van een schriftelijke motivatie (max. 1.500 woorden), een curriculum vitae (inclusief publicatielijst), een exemplaar van de afstudeerscriptie, en een referentie.
Zie voor meer informatie: hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten