dinsdag 12 januari 2021

CFP: Grond van Verbeelding: Bodem en Streek in de Lage Landen (De Moderne Tijd)

CFP: Grond van Verbeelding: Bodem en Streek in de Lage Landen
Themanummer De Moderne Tijd
Artikel deadline: 1 mei 2021
CFP deadline: 25 januari 2021


Vincent van Gogh, Nettenboetsters in de duinen, 1882. Privécollectie.

In de negentiende eeuw was er een toenemende belangstelling voor regionale cultuur en, zowel in literatuur als beeldende kunst, voor het verbeelden van couleur locale. Het platteland vormde een belangrijke voedingsbodem voor verschillende kunstvormen, van schilderkunst tot literatuur en architectuur. Regionale kunstvormen, met name de regionale literatuur, werden in latere jaren echter geassocieerd met de nazistische ‘Blut und Boden’-ideologie, waarin een relatie wordt gelegd tussen ras en geboortegrond. De zogenaamde Heimatkunst, waarin de verhoudingen tussen mens en omgeving vaak centraal staan, heeft hier vanzelfsprekend een slechte reputatie aan overgehouden. Er is echter ook ruimte van een positieve interpretatie van deze relatie, waarin de nadruk wordt gelegd op de verbintenis met de bodem als ervaring in plaats van als ideologie. Ook vandaag de dag is er nog aandacht voor (gebrek aan) verbintenis met de grond en wordt er gepleit voor groene steden en kringlooplandbouw: bodem blijft van politiek, cultureel en economisch belang. Wat maakte de relatie met de (eigen) bodem voor mensen en gemeenschappen van ca. 1780-1940 betekenisvol?

De verwantschap tussen mens en grond fungeerde in de regionale kunst lang niet altijd als ideologie, maar vormde wel regelmatig onderdeel van de beleving en verbeelding van de streek. Dit themanummer onderzoekt de interesse in couleur locale vanuit een materieel perspectief en legt de nadruk hierbij letterlijk op de representatie van ‘bodems’ in de Lage Landen, eventueel in comparatief perspectief. Welke rol speelt (het idee van) de bodem in de culturele verbeelding van ca. 1780-1940?Wat bepaalt de verhouding tussen mensen of gemeenschappen en de (lokale) grond? (Hoe) verschilt deze verhouding tussen stad en platteland? Wordt regionale grond gezien als maakbaar, bijvoorbeeld door droogleggen? Wat is de relatie tussen regionaal en nationaal belang bij bodem, bijvoorbeeld wanneer regionale grond wordt ingezet als nationaal product voor het bouwen van huizen, het bedekken van daken en de aanleg van wegen? En in hoeverre bepalen bodems en grondsoorten, van moeras tot veenlandschappen en van zand en duingebieden tot rietvelden en rivierklei, de verbeelding en beleving van stad en streek?

Voor dit themanummer van De Moderne Tijd is men op zoek naar artikelen vanuit verschillende disciplines waarin de (beleving van) bodem en centraal staat.

Enkele voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn:
• Verbeeldingen van bodem in beeldende kunst en illustratie
• Perspectieven op bodem in wetenschap en politiek
• Geluid van eigen bodem in (streek)muziek
• Belevingen van (vreemde) grond in reisverhalen
• Perspectieven op bodembescherming
• Maakbaarheid van bodem
• Verbanden tussen grondsoorten en regionale identiteit
• Bodem en folklore
• Regionale grond en nationaal belang
• Literaire verbeeldingen van lokale grond
• Grondsoorten en regionale architectuur
• Verbanden tussen grond en klederdracht
• Bodemsoorten en economische ontwikkeling
• Grondsoorten over nationale grenzen heen
• Bodem en water
• Bodemsoorten en cartografie

Abstracts van max. 300 woorden kunnen tot 25 januari 2021 worden ingestuurd naar a.scholten@let.ru.nl. Indieners krijgen hierna zo snel mogelijk bericht over de selectie. Van de 
geselecteerde voorstellen worden de volledige artikelen van 4000 woorden verwacht tegen 
1 mei 2021. De artikelen worden aan redactionele en externe peer review onderworpen.

maandag 23 november 2020

CONF: The Afterlife of Medieval Sculpture. 7th Annual Ards Conference (online webinar)

The Afterlife of Medieval Sculpture.
Ards 7th annual colloquium on Current Research in medieval and renaissance sculpture 
Online webinar
3, 4 and 10 December 2020

Image: The decorated ceiling and hanging rood in the Metropolitan Cathedral & Basilica of Saint Chad, Birmingham, by A.W.N. Pugin (detail)

The 7th ARDS annual colloquium, which celebrates new research in the field of renaissance and medieval sculpture will focus on the theme of the Afterlife of medieval sculpture. The Ards conference in 2017 in Paris already touched upon the theme of the Collecting of Medieval sculpture and at Ards 2018 in Utrecht, Michael Rief provided the participants with a very interesting keynote on the repurposing of (amongst others) some Mechelen Christ child statues. This year the organisation wants to explore the theme of the ‘nachleben’ (afterlife) of medieval sculpture in more depth. The idea of ‘nachleben’ is to be understood in a broader sense than the pure Warburgian interpretation. Not only the ‘nachleben’ of the image, but also that of the object is of interest for the study of sculpture.

How were medieval and late-gothic sculptures used, understood, copied, altered, re-used, recycled, repurposed and treated (or mistreated) in the centuries after the moment of their production? From the medieval period until the present, Gothic art has undergone shifts in taste and appreciation. Nowadays prices for medieval art are soaring at auctions but in the 17th and 18th centuries many churches and cloisters were refurbished in the style of the period and medieval art and furniture had to make room. And e.g. in the 1790’s many churches were stripped of their medieval furniture (if extant) and they were sometimes sold by the pound if not thrown away or burnt. Even in the fifteenth century, some sculptures made in the earlier Middle Ages were restored, remade, cleaned and polished, whereas others were neglected.

The conference committee consists of dr. Jessica Barker (The Courtauld Institute of Art), dr. Peter Carpreau (M Leuven/Ards), dra. Marjan Debaene (M Leuven/Ards), drs. Lloyd De Beer (The British Museum) and dra. Michaela Zöschg (Victoria and Albert Museum).

A record number of proposals allowed the organisation to select a fascinating and diverse program in 4 large thematic sessions, with 25 speakers, over 3 conference days via Teams, due to COVID-19 restrictions.

The full program is online.

Registrations for the webinar are now open.

donderdag 25 juni 2020

CFP: ESNA Talks 2020

CFP: ESNA Talks 2020
European Society for Nineteenth-Century Art (ESNA) & RKD – Netherlands Institute for Art
History

Filmed presentations on digital platform
CFP deadline: 4 September 2020


Théodore Géricault, Le Radeau de la Méduse, 1818, Paris, Musée du Louvre
Due to the worldwide pandemic, ESNA has had to postpone its conference Thinking in the Box to the spring of next year (27-28 May 2021). In lieu, it will initiate ESNA Talks, an online platform for the presentation of current research into the art and culture of the long nineteenth century.

Researchers are invited to submit an abstract for a digital presentation of between 10 and 20 minutes on a topic of their choice, to esnaonline@hotmail.com. In honor of the seventh anniversary of ESNA’s activities, ESNA will choose seven submissions to be presented online in mid-November. Ideally, abstracts should be submitted on film: one or two slides in a PowerPoint as a filmed presentation. The deadline is 4 September 2020.

The selection of talks will be made by the beginning of October, with the presentations themselves due on 6 November 2020. The talks will be published online via the ESNA website and the website of the RKD under one of the creative-commons licenses. Attention will be generated on social media, via the press and via ESNA's partners.

For ESNA's open letter, which includes the CFP, click here.

woensdag 10 juni 2020

JOB: Assistent Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen UGent

Vacature voor assistent aan de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen aan de UGent.

Deadline: aanstaande dinsdagavond 16/06/20.

dinsdag 19 mei 2020

JOB: Collectieonderzoeker 20ste eeuw (1880-1970) KMSKA

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen zoekt een collectieonderzoeker die zal instaan voor het verzamelen, interpreteren, delen en verspreiden van kennis over de Europese kunst uit de periode 1880-1970, met een stevige focus op het oeuvre van James Ensor.

Klik hier voor de vacature.